Responsive image

Okresní organizace České unie sportu

Jablonec nad Nisou, z.s.

V rámci České Unie Sportu působí Okresní svaz tělovýchovy v Jablonci nad Nisou na Jablonecku, které se rozkládá na ploše 402 km2 Euroregionu Nisa. Jeho jižní hranice vymezuje Maloskalsko s řekou Jizerou, na západě sousedí s Libercem, severní část tvoří Jizerské hory a hranice s Polskem a na východě se nachází západní část Krkonoš.V zimním období se oblast Jizerských hor mění v lyžařský ráj s množstvím sjezdovek a běžeckých tratí.V samotném Jablonci nad Nisou slouží zájemcům o sport sportovní areály TJ Bižuterie, Střelnice, Břízky, hala pro bruslení a lední hokej, atletická hala, městská hala a v létě koupání ve třech jabloneckých přehradách.

Okresní svaz tělovýchovy navazuje na práci bývalého Okresního výboru ČSTV a sdružuje sportovní, tělovýchovné a turistické svazy a zejména tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Posláním České Unie Sportu je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených objektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu.

Okresní svaz tělovýchovy jako demokratická, nezávislá a nepolitická organizace respektuje plnou samostatnost a odpovědnost sdružených objektů, kterých je v současné době registrováno 100 s počtem členů 15 578, dále 13 sportovních svazů a 45 druhů sportů. Organizovanost v porovnání s počtem obyvatel okresu je téměř 20%. Rovněž výsledky sportovců jsou, od rekreační a masové tělovýchovy až po nejvyšší soutěže, na vysoké úrovni v rámci celé ČR. Svědčí o tom i počet reprezentantů ČR převážně v zimních sportech.

Hlavní zaměření Okresního svazu tělovýchovy vychází z obhajování zájmů sdružených subjektů a prosazování jejich potřeb jak vně ČUS (spolupráce se zákonodárnými orgány, státními institucemi, obcemi apod.), tak uvnitř ČUS (tvorba a rozdělování zdrojů, správa majetku, servisní služby apod.).

Od ledna 2016 došlo ke změně názvu na Okresní organizace ČUS, z.s.